DISTRIBÚCIA

DISTRIBÚTORI ZARIADENÍ UR FOG NA SLOVENSKU

Distribúciu, predaj, montáž a technickú starostlivosť o generátory hmly značky UR Fog na Slovensku zabezpečuje sieť partnerov:


Východné Slovensko

RIMI Trade, s.r.o.
Toryská 3, 04013 Košice
+421 908 981 965
obchod@rimitrade.sk


HS – PLUS s.r.o. Elektronika
Pod Táborom 32, 08001 Prešov
+421 918 523 662
elektronika@hsplus.sk


Západné Slovensko:

RIMI NABDA, spol. s r.o.
Štiavnická 6, 82104 Bratislava
+421 903 706 137
riminabda@riminabda.sk